Legendy Polskie to projekt stworzony przez członków oraz sympatyków stowarzyszenia Zbudujmy To. Projekt zakładał stworzenie kilku makiet będących interpretacją polskich legend. Postanowiliśmy przyłączyć się do akcji i przedstawić jedną z polskich legend. Oczywiście nie mogło być inaczej, postawiliśmy na lokalne akcenty realizując pracę ukazującą toruńską legendę o Flisaku i Żabach.

Legenda głosi, że przed wiekami Toruń nawiedziła straszliwa plaga żab. W wyniku wiosennych powodzi płazy szybko zadomowiły się w mieście i liczebnością przewyższały ludność. Były wszędzie, na ulicach, w kościołach, w parkach. Mieszkańcy Torunia nie wiedzieli jak sobie z nimi poradzić. Niemałe zmartwienie miał burmistrz, gdyż ludność zagroziła, że jeśli żab się nie pozbędzie, to zostaną ogłoszone nowe wybory. Ogłosił więc, że ten kto sposób znajdzie by płazy zlikwidować wysoką nagrodę dostanie i córkę jego za żonę.

Próbowano je łapać, próbowano przeganiać, żaby natrętne nie dały się z miasta wygonić. Metody były bezowocne. Od dawna w córce burmistrza kochał się młody flisak, zbyt biedny by mieć szansę na poślubienie wybranej. Wyszedł on na środek starego rynku i grać zaczął na skrzypcach melodię tak piękną, że zasłuchane zwierzęta skupiły się wokół niego. Wtem grając na skrzypkach iść zaczął powoli, a one za nim, tak dotarły do bram miasta, a później za mury. Zaprowadził je hen aż na bagna rozległe i stamtąd już zbyt daleko było by wrócić z powrotem chciały. Zostały więc i tam się zadomowiły.

Wkrótce też odbyło się wesele flisaka z piękną córką burmistrza. A mieszkańcy miasta z wdzięczności postawili mu pomnik na rynku, jak gra na swych skrzypkach, a wokół niego siedzą małe żabki.